Τοποθεσία

Karnagio Beach Bar – Λιμένας Θάσου

Το Karnagio Beach Bar βρίσκεται στο τέρμα του παλιού λιμανιού του Λιμένα Θάσου